Понеделник, 28 Ноември 2022

Образование

1. Обучаваш ли или образоваш някой насън, означава че усилията и труда ти ще бъдат успешни и плодотворни.

2. Получаваш ли в съня си образование, значи ще имаш постижение или ще прогресираш.