Петък, 3 Юли 2020

Обожател

1. Сънуваш ли се като обожател, значи че имаш неискрени приятели.

2. Имаш ли в съня си обожател, значи ти предстои да си потърпевш от егоизма и самолюбието си.