Вторник, 30 Ноември 2021

Оборудване

1. Инсталираш ли, купуваш или видиш в съня си оборудване, означава че ще имаш много харчове, но и много печалби.