Неделя, 10 Декември 2023

Оборска тор

1. Оборска тор видите ли в съня си - ще се радвате на успехи на работното място и добри парични постъпления.

2. Може да е знак, че идват спокойни мигове на семеен уют и разбирателство.

3. Газите ли оборска тор в съня си, очаквайте солидни парични постъпления.

4. Сънувате ли, че оборската тор е твърде гъста или дълбока, приемете го като предупреждение, да обърнете внимание на здравето си.