Вторник, 6 Декември 2022

Обяздване

1. Обяздваш ли някой в съня си, значи ще ти върви в любовта и на работното място.

2. Този сън е знак за силни сексуални пориви.

3. Наблюдаваш ли в съня си обяздване, значи ще имаш успехи сред противоположния пол.