Вторник, 23 Април 2024

Обиск

1. Обискират ли те в съня ти, значи ще си обиден от това, че някой роднина или сътрудник не ти вярват.

2. Извършваш ли в съня си обиск, значи ти предстои да се съмняваш в колегите си или да подлагаш на проверки близките си без да има защо.