Вторник, 7 Юли 2020

Номера

1. Присънят ли ви се телефонни номера, това е знак малко да забавите темпото и да си дадете почивка от работата, защото времето не е подходящо за нови дейности.

2. Правите ли номера насън, ще се забъркате в съмнителни сделки и може да имате неприятности със закона.

3. Някой прави ли номера в съня ви, това е предупреждение да сте внимателни в действията си, защото има вероятност да станете жертва на измама или обир.