Сряда, 17 Април 2024

Награждаване

1. Когато в съня си получавате награда, това е знак, че усилията ти ще бъдат оценени и ще получиш подобаващо материално възнаграждение.

2. Награждаването насън говори, че ще ти окажат почест и ще се радваш на уважението на околните.

3. Ако в съня си вие награждавате някой, това е предупреждение да сте по-внимателен с хората около вас, защото мним приятел ще се опита да си припише заслугите ви.