Неделя, 25 Септември 2022

Навън

1. Ако се видиш навън в съня си, значи ще преживееш вълнуващи неща.