Вторник, 3 Август 2021

Навън

1. Ако се видиш навън в съня си, значи ще преживееш вълнуващи неща.