Събота, 11 Юли 2020

Навън

1. Ако се видиш навън в съня си, значи ще преживееш вълнуващи неща.