Четвъртък, 24 Септември 2020

Ням

1. Сънуваш ли, че си ням, предстои ти да разбереш тайна.

2. Видиш ли в съня си ням човек, не трябва да вярваш на околните.