Вторник, 16 Април 2024

Ниво

1. Изкачваш ли се в съня си на по – горно ниво, значи ти предстои успех.

2. Измерваш ли в съня си ниво, предстои ти да се сравняваш с някой.