Вторник, 4 Октомври 2022

Нива

1. Продаваш ли или купуваш насън нива, значи ще полагаш грижи за децата си.

2. Видиш ли в съня си нива, ще се развиваш.

3. Обработваш ли нива в съня си, предстои ти да инвестираш добре.