Събота, 8 Август 2020

Никел

1. Използваш ли предмети от никел в съня си, значи не трябва да вярваш на хората около теб.

2. Съня е знак, че имаш фалшиви приятели.