Понеделник, 15 Април 2024

Незабравка

1. Береш ли или видиш в съня си незабравка, значи ще си заобиколен от грижи, приятелство и любов.