Неделя, 25 Септември 2022

Неудачник

1. Видиш ли в съня си неудачник, значи си измисляш или създаваш неприятели сам.

2. Сънуваш ли, че си неудачник, значи ще получиш съдействие или похвала, когато не си очаквал.