Понеделник, 15 Април 2024

Нетърпение

1. Ако сънуваш нетърпение, значи че ще преценяват и следят работата ти стриктно, много хора ще те одумват.