Понеделник, 21 Септември 2020

Несвяст

1. Несвяст (виж безсъзнание, кома).