Неделя, 23 Февруари 2020

Несвяст

1. Несвяст (виж безсъзнание, кома).