Вторник, 16 Април 2024

Несвяст

1. Несвяст (виж безсъзнание, кома).