Петък, 19 Април 2024

Несвързани думи

1. Чуваш ли или произнасяш насън несвързани думи, ще се срамуваш от постъпките си.