Неделя, 14 Април 2024

Нещастен

1. Чувствате ли се нещастен в съня ви, това може да е предупреждение, че любимия ви ще охладнее към вас и ще ви напусне.

2. Видите ли друг, който е нещастен в съня ви, това е предупреждение да не се съгласявате лесно да направите услуга на близък човек, защото може да ви струва по-скъпо отколкото сте очаквали.