Четвъртък, 18 Април 2024

Несесер

1. Отваряш ли или бъркаш в чужд несесер, предстои ти да се намесиш в нечии интимни отношения.

2. Видиш ли в съня си несесер, ще имаш лични тревоги и тайни.

3. Изгубиш ли насън несесера си, ще изгубиш доверен приятел.

4. .