Неделя, 14 Април 2024

Неприязън, неприятел

1. Отнасяш ли се в съня си с неприязън към нещо или някого, предстои ти да изгубиш в спор или конкуренция.

2. Срещнеш ли в съня си неприязнено отношение, значи ще си късметлия.