Четвъртък, 18 Април 2024

Непознато момче

1. Присъни ли ви се непознато момче, това е знак да запретвате ръкави, защото много работа ще ви се отвори, преди да можете да се зарадвате на успехите си.