Четвъртък, 30 Ноември 2023

Неодобрение

1. Ако сънувате неодобрение, значи че отхвърляте и игнорирате някои ваши страни на характера.

2. Може също така да представлява вашите собствени чувства на себеуважение и приемственост от останалите.