Петък, 19 Април 2024

Негатив

1. Гледаш ли в съня си негатив на снимка, значи ще се заблудиш, ще ти дадат неточна или невярна информация.