Събота, 27 Февруари 2021

Нефт

1. Продаваш ли, преработваш или добиваш в съня си нефт, значи в скоро време ще постигнеш добри резултати и сериозен напредък, ще се замогнеш.

2. Сънят вещае забогатяване в скоро време.