Петък, 5 Юни 2020

Нефрит

1. Видиш ли насън нефрит и украшения от нефрит, значи ти предстоят сериозни финансови успехи или необвързваща любовна връзка.