Петък, 17 Септември 2021

Недостатък

1. Отбелязваш ли, намираш или имаш насън недостатък, значи в скоро време ще получиш голяма сума пари.