Събота, 13 Април 2024

Недоразвит

1. Видиш ли в съня си недоразвит човек, значи ще се тревожиш за близки.

2. Сънуваш ли, че ти си недоразвит, значи ще имаш проблеми със здравето.