Четвъртък, 30 Ноември 2023

Недъгав

1. Сънуваш ли, че някой е недъгав, значи ще си жертва на предубеждения или интрига.

2. Сънуваш ли, че си недъгав, предстоят ти големи успехи.