Петък, 19 Април 2024

Небе

1. Cънуваш ли звездно небе, ще бъдеш щастлив в любовта, ще ти се изпълнят желанията.

2. Тъмно или облачно небе предвещава несигурност, опасности и промени.

3. червено от залеза небе е сигнал за проблеми от неприятели.

4. Ясно, безоблачно и синьо небе е знак за спокойствие и безхаберие.

5. Гледаш ли небето, ще храниш големи надежди.

6. .