Неделя, 10 Декември 2023

Не говори

1. Видите ли в съня си човек, който не говори и не ви отговаря, когато го заговорите, може да е предупреждение, че имате могъщ скрит враг, който ще ви уязви от засада.