Събота, 13 Април 2024

Назначение

1. Назначават ли те в съня ти на работа, значи ще имаш успехи и подобряване на материалното състояние.

2. Назначаваш ли насън някой на работа, ще имаш разбирателство и сговор в къщи.