Сряда, 24 Април 2024

Насмешка

1. Отнасяш ли се в съня си с насмешка към нещо или някого, значи в реалността ще пропилееш добра възможност за нови приходи или професионална реализация.