Понеделник, 26 Октомври 2020

Нар

1. Береш ли, държиш, ядеш, видиш или купуваш нар в съня си, предстои ти да се освободиш от подозрение.