Неделя, 17 Януари 2021

Напеви, напевен

1. Чуеш ли насън напевен глас, значи някой се опитва да те измами или да приспи вниманието ти, трябва да си нащрек.