Събота, 13 Април 2024

Наопаки

1. Обръщаш ли в съня си текст, картина и други неща наопаки, значи че хората наоколо ще изтълкуват неправилно поведението ти.

2. Обличаш ли в съня си дреха наопаки, значи ще имаш странен късмет и причудлива съдба.