Събота, 13 Април 2024

Нанадолнище

1. Видиш ли насън нанадолнище, значи ще имаш приятни емоции, които ще траят кратко и ще бъдат последвани от разочарования, неуспехи и загуби.