Четвъртък, 30 Ноември 2023

Наместник

1. Наместник (виж заместник).