Вторник, 3 Август 2021

Намеса

1. Търпиш ли в съня си нечия намеса, значи ще си потърпевш заради това, че не си дискретен.

2. Намесваш ли се в съня си в отношенията или делата на някой, в реалността ще понесеш несправедливост или обвинения без основание.