Вторник, 16 Април 2024

Налеп

1. Опитваш ли се да махнеш налеп или го гледаш, означава че ще се мъчиш да се освободиш от неприятно задължение или ще се дразниш от досадници.