Понеделник, 15 Юли 2024

Накити

1. Изгубиш ли накита си насън, ще се скараш с близък човек.

2. Купуваш ли в съня си накит, ако сънуваш, ще изпаднеш в дългове.

3. Носи ли някой накити, не се доверявай и не давай пари на заем.

4. Подарят ли ти накит в съня ти, ще срещнеш невярна любов.