Събота, 13 Април 2024

Надлез

1. Преминаваш ли или видиш насън надлез, значи ще избегнеш трудност или опасност, ще имаш постижения, ще надминеш конкурентите си.