Събота, 20 Април 2024

Надгробна плоча

1. Видиш ли насън надгробна плоча, ще се откажеш за малко от действията си.