Вторник, 29 Септември 2020

Надежда, надяваш

1. Губиш ли насън надежда, значи ще имаш късмет или добър шанс.

2. Ако се надяваш в съня си, значи трябва да се пазиш от роднините и приятелите си.