Неделя, 21 Април 2024

Квитанция

1. Квитанция ако даваш насън, ще претърпиш финансови или материални загуби.

2. Ако получаваш квитанция, ще съжаляваш за проявена недалновидност или за политическо късогледство.