Събота, 20 Април 2024

Кадет

1. Видиш ли в съня си себе си като кадет, означава че ти предстои да изпълняваш нечии искания, близките ти ще подкрепят желанията ти и ще ги насърчават, но ти няма да си щастлив и доволен от себе си.

2. Сънуваш ли, че виждаш кадет, значи ти предстои да извършиш компромис за нещо.