Събота, 20 Април 2024

Кабел

1. Видиш ли в съня си повреден кабел, значи ти предстои да изгубиш връзката си с приятел.

2. Прерязваш ли или оголваш кабел, означава че ти предстои да се обвинявате с близък един на друг и да се обиждате.

3. Прокарваш ли насън кабел, значи ще поднесеш на някого хубави вести.