Вторник, 26 Септември 2023

Кварц

1. Кварц в съня е предупреждение, че ще те измами някой доверен приятел.

2. Не споделяй бизнесплановете си с околните.