Неделя, 25 Септември 2022

Кварц

1. Кварц в съня е предупреждение, че ще те измами някой доверен приятел.

2. Не споделяй бизнесплановете си с околните.