Четвъртък, 18 Август 2022

Кутре

1. Видиш ли в съня си кутрето на крака или на ръката си, ще те подценяват.