Вторник, 16 Април 2024

Кутре

1. Видиш ли в съня си кутрето на крака или на ръката си, ще те подценяват.