Събота, 8 Май 2021

Кутия с цигари

1. Ако сънувате кутия с цигари, ще разберете, че сте хранили напразни надежди.