Петък, 14 Август 2020

Кутия с цигари

1. Ако сънувате кутия с цигари, ще разберете, че сте хранили напразни надежди.